Terezija Cukrov - glazbeni suradnik

BIOGRAFIJA:

„s perspektivnom karijerom solistice dostojne i nejvećih pozornica svijeta“ (Glas Istre)

„with impressive aplomb and vigor“ (The New York Times)


Pijanistica rodom iz Poreča, ocijenjena je od strane kritike kao „suptilan, strastven i tehnički superioran izvođač“. Kao solist i komorni glazbenik koncertirala je širom Europe i Amerike, a ističu se nastupi u Carnegie Hallu i glasovitom Steinway Hallu.
Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, magistrirala na Mannes College of Music u New Yorku i doktorirala na Unverzitetu Rutgers u New Brunswicku, SAD. Učila je kod Ljubomira Gašparovića, Konstantina Bogina, Jerome Rosea, Susan Starr, Daniela Epsteina i usavršavala se kod renomiranih pedagoga (Claude Frank, Charles Rosen).
Snimala je za Albany records i Innova recordings.

Aktivno se bavi pedagoškom radom, predavala je glasovir na glazbenim školama u Hrvatskoj (B. Bersa, Z. Baloković) i SAD-u (Monmouth Conservatory of Music, Rutgers University), održala je seminare u Hrvatskoj, SAD-u i Hong Kongu,
lan je žirija međunarodnog natjecanja svjetskog udruženje klavirkih pedagoga (WPTA). Suosnivač je i programski urednik međunarodnog glazbenog festivala “Terra Magica” koji se do 2010. održavao u Poreču, ugostivši brojne ugledne svjetske glazbenike.

Od jeseni 2011. živi u Zagrebu, gdje djeluje kao umjetnički suradnik Muzičke akademije i korepetitor puhačkog odjela glazbene škole „Pavao Markovac“.